EnglishRomână
Obiectiv turistic

Casa memoriala Closca

0 / 5

Casa Memorială Ion Oargă
“Casa memorială Cloșca de la Cărpiniș ”

 

Casa memorială Cloșca de la Cărpiniș este un muzeu ridicat recent lângă
vatra casei în care a trăit Ion Oargă (1747-1785), mai bine cunoscut sub porecla
de Cloșca , unul din liderii proeminenți ai răscoalei țăranilor ardeleni din 1784 .
Casa nu este cea originală din secolul 18 ci a fost reconstruită după o schiţă de
la sfârşitul secolului 19. Înăuntru funcţionează un mic muzeu cu informaţii despre
Răscoala din 1784 şi obiecte etnografice. De pe costişa unde se află casa aveţi o
privelişte tipică pentru Munţii Apuseni.

Istoric

 

Clădirea a fost ridicată lângă vatra casei în care a trăit Ion Oargă (1747-1785),
cunoscut după porecla Cloşca, unul dintre liderii proeminenţi ai răscoalei ţăranilor
ardeleni din 1784.
Porecla i se trage de la hărnicia ce îl caracteriza şi dorinţa de a strange în jurul lui.

Casa memorială cuprinde exponate cu caractr istoric şi etnografic. Aici se
păstrează şi un fragment din mestergrinda casei, ce datează din anul 1752, anul
ridicării construcţiei şi trei rozete decorative, care au marcat mijlocul casei de locuit.
La ridicarea casei memoriale s-a încercat ca aceasta să fie cât mai apropiată de cea
în care a trăit Cloșca. Casa în care a trăit Ion Oarga Cloșca a fost documentată de Nicolae
Densușeanu în cercetarea sa de teren din 1879. Cu această ocazie el a făcut o schiță și o descriere a casei

 

Casa căpitanului Cloșca din Cărpiniș

În Cărpiniș există și astăzi bine conservată casa în care a locuit căpitanul Cloșca. Ea este
așezată în Coasta Cloșceștilor ce se mărginește la amiazi cu părăul Cloșceștilor, iar la apus
cu drumul ce merge spre Câmpeni și cu Apa Abrudului. Casa e edificată din bârne cioplite
de brad, cu fața cătră miazănoapte, este astăzi în posesiunea lui Iosif Galdău, un strănepot
a lui Cloșca și constă din o galerie și o odae de locuit cu două ferești, una cătră miazăzi și
alta cătră apus și o cămară. Plafondul precum și păreții pe dinăuntru sunt spoiți. Mergând în
18 septembrie 1879 ca să cercetez și casa aceasta am observat că la mijlocul grinzii
principale sub spoitură se află o inscripțiune. radiind spoiala cu cuțitul am aflat gravat în
grinda anul 1752. Nu numai propietarul casei Iosif Galdău, dar și bătrânii Coroi Ursu,
George Gligor, precum și preotul de acolo Moise Manoviciu … a fi auzit de la părinții lor și
de la oamenii bătrâni că aici a locuit căpitanul Cloșca.

 

Arhitectura

 

Pe baza valoroasei schițe și descrieri din 1879 precum și cu ajutorul fragmentului
păstrat din meșter grindă se poate face o reconstrucție imaginară a casei în care a trăit
Cloșca, care diferă de casa muzeală de acum. Casa avea un târnaț cu stâlpi, o singură
încăpere de locuit și o cămară alături, foarte probabil folosită drept tindă de trecere. Camera
de locuit era luminată de două ferestre, una în lateral și una spre spate. Deși din schiță
reiese că era acoperită cu draniță, meștergrinda indică clar că acoperișul inițial era de paie.
Faptul că în interior casa era lipită cu lut sugerează că bărnele puteau fi rotunde și încheiate
probabil cu chetori cu capete afară. Din aceste date esențiale reiese drept o casă obișnuită
de iobag din Apuseni de la mijlocul secolului 18.
Casa memorială a fost ridicată în anii din urmă din bârne de lemn închetorate cu
scopul de a adăposti un mic muzeu. Muzeul este dedicat lui Ion Oargă, zis Cloșca, fiul
satului Cărpiniș, erou al răscoalei de la 1784, și cuprinde exponate cu caracter istoric și etnografic.

Pe locul vechii vetre a casei lui Cloșca se află ridicată din 1967 o mică placă comemorativă cu textul:
În acest loc a fost casa în care a trăit Ioan Oargă Cloșca, tovarăș de luptă al lui Horea și
Crișan în marea răscoală a iobagilor din Transilvania de la 1784, tras pe roată în februarie
1785. Glorie eternă martirilor neamului! 1967

 

Pont:

 La vizită încercaţi să evitaţi orele de vârf sau sezonul turistic;
 Fotografiatul şi filmatul casei cloşca sunt permise;
 Atracţii turistice în zonă: Muzeul Etnografic Casa Morariu, Cetatea
Ţărănească, Ruinele Cetăţii Dacice Capalna, Lacul Obreja de Capalna,
Lacul Ciban, Pintenii din Coasta Jinei, Cetatea Geavilor;

Post New Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *Abonează-te la newsletter !
Descoperă ponturi si oferte de calatorii din toată România. Călătorești mai ieftin dacă ești abonat !