EnglishRomână
Obiectiv turistic

Manastirea Agafton

0 / 5

Mănăstirea Agafton
„Mănăstirea păcii”

 

Mănăstirea Agafton se află în satul cu acelaşi nume, situat la doar 20 de kilometri de
municipiul Botoşani. Mănăstirea de maici, a fost o obşte monahală de o maximă importanţă în
secolul al XIX lea, când a adăpostit numeroase femei din marile familii boiereşti care şi-au
găsit liniştea aici. Majoritatea boieroaicelor-călugăriţe au fost şi stareţe. Totodată mănăstirea
Agafton a adăpostit şi pe mătuşiile lui Mihai Eminescu din familia Iuraşcu, fiind una dintre
destinaţiile preferate ale poetului. Legenda întemeierii mănăstirii arată cum a început obştea monahală de la Agafton.

Scurt istoric

 

 

Prima biserică a vechiului schit a fost construită în 1729 de pustnicul Agafton, de la
care vine şi numele mănăstirii Schit pentru călugări, a devenit în 1740 mănăstire de maici.
Între anii 1840 şi 1843, stareţa Agafia Curt, cu binecuvântarea Mitropolitului Veniamin
Costache, a ridicat o nouă biserică din zid. Planurile bisericii au fost făcute de arhitectul-
pictor Veniamin Velescu de la Mănăstirea Zagavei. S-au ostenit cu munca şi bani maicile
mănăstirii şi credincioşii din zonă. I s-au făcut reparaţii în 1904, în mare parte cu banii lăsaţi
de monahia Zenaida Pisoschi. În anul 1928 a urmat a doua reparaţie. Cutremurul din 1940 şi
al doilea război mondial au pricinuit mari avarii bisericii. În 1955 s-au făcut reparaţii generale
prin grija maicii Agafia Moise, stareţa mănăstirii şi cu ajutorul Mitropoliei Moldovei, al
Ministerului Cultelor, al soborului de maici şi credincioşilor din satul Agafton. Stranele, uşile
de stejar, ferestrele, s-au făcut din nou cu cheltuiala Arhimandritului Galaction Pintilie.

După aceste reparaţii biserica a fost sfinţită la 6 decembrie 1955 de Mitropolitul
Sebastian înconjurat de un sobor de stareţi şi preoţi, în frunte cu Protoiereul din Botoşani,
Minai Gheorghiu. Trec puţini ani după această reînnoire a bisericii şi decretul 410/1959
desfiinţează Mănăstirea, iar maicile sunt alungate de aici. Biserica a trecut la parohia Agafton
şi în clădirile mănăstirii s-a înfiinţat un azil pentru bătrâni. Cutremurul din 1977 provoacă noi
stricăciuni bisericii, aşa că în 1978 cu osârdia Preotului paroh Gheorghe Constantinescu şi a
consiliului parohial s-au făcut lucrări de restaurare atât în interior cât şi la exterior.

 

Legenda mănăstirii

 

Una dintre cele mai importante mănăstirii din judeţul Botoşani, comunitate de maici
de la Agafton are la bază o legendă despre minuni dumnezeieşti ce ar fi avut loc în această
parte a Moldovei. Legenda întemeierii mănăstirii se păstrează până astăzi.

Legenda spune că de fapt mănăstirea de la Agafton a început ca schit de călugări. Mai
precis a fost întemeiată în pădurile de nepătruns ale dealurilor din jurul stânei Baisa, de către
un călugăr numit popular Agafton, în secolul XVIII lea. Ieromonahul a venit de la Mănăstirea
Doamnei, situată în apropiere şi ctitorită de Elena Rareş în 1552. Călugărul ar fi plecat în
pustnicie cu doi ucenici prin păduri în jurul anului 1729. La 1 octombrie 1729, într-o poiană
deschisă în mijlocul pădurii, exista deja schitul Agafton,după numele întemeitorului, după
cum arată un hrisov al lui Grigore al II lea Ghica: „Au mers în codrul ce este pe locul
domnăsc la ocolul Botăşenilor şi au curăţat pădure şi şi-au făcut mănăstioară cu chilii”, se arată în hrisov.

În spatele întemeierii schitului stă însă o legendă. Conform acesteia călugărul Agafton,
se afla în mijlocul pădurii cu cei doi ucenici. La un moment dat aceştia au auzit într-un loc
glasuri îngereşti care ieşeau dintr-un stejar falnic şi care intonau Troparul Sfinţilor Arhangheli
Mihail şi Gavriil. Legenda spune că prin pădăurea deasă stareţul nu putea face mănăstire, dar
ca prin minune, copacii s-au dat la o parte şi s-a făcut o poiană imensă. Ieromonahul a făcut
atunci o bisericuţă din lemn chiar din lemnul stejarului de unde ieşeau glasuri îngereşti.
Vechea biserică se află şi astăzi în curtea mănăstirii. Transformată în mănăstire de maici
Mitropolitul Veniamin Costachi, în anul 1814 văzând că sunt puţine mănăstiri de maici dar şi
la cererea boierilor moldoveni, a transformat mănăstirea de la Agafton în mănăstire de maici.
Aici a fost refugiu pentru văduvele marilor boieri, dar şi pentru tinerele boieroaice care doreau
să înveţe carte, mănăstirea devenind un adevărat centrul de cultură. A fost ridicată şi o nouă
biserică din piatră cu hramul ”Pogorârea Sfântului Duh”.

 

Arhitectura

 

 

Biserica de lemn din Mănăstirea Agafton este construită în totalitate din bârne groase
de stejar, placate cu scânduri vopsite în culoarea albastră. Biserica de lemn are formă de navă
simplă, cu un mic turn în formă octogonală deasupra naosului. Lungimea sa este de 10 m, iar
lățimea de 5 m.

Construită pe o coastă de versant, biserica are o diferență de nivel de aproximativ 70-
80 cm între cota superioară a soclului pereților laterali ai bisericii și cota terenului din zonă,
pe o distanță de numai 5 m. Biserica are o fundație și soclu din zidărie de piatră, peste care au
fost așezate tălpi din bârne groase de stejar. Bârnele de stejar au fost cioplite în patru fețe, de
secțiune pătrată, fiind așezate în cununi orizontale și încheiate la colțuri în "cheotori" dupã
sistemul numit «în coadã de rândunicã». Acoperișul este din șindrilă, cu pante relativ reduse,
în timp ce învelitoarea peste veșmântãrie era din tablă zincată.

Interiorul bisericii este compartimentat în trei încăperi: pronaosul, naos Și altar.
Pronaosul este delimitat de naos prin două grupuri de câte doi stâlpi alăturați din lemn, pe care
se sprijină un fronton vertical îngust. Tavanele pronaosului și naosului sunt boltite diferit.
Deasupra naosului se află o turlă scundă, octogonală, luminatã prin patru mici ferestre
simetrice, amplasate în cele patru puncte cardinale. Absida altarului are formă poligonală.

 

Pont:

 Recomandăm vizitarea acestei mănăstirii, fiind inclusă pe Lista monumentelor
județului botoșani, loc în care o mulțime de familii boierești si-au găsit liniștea,
inclusiv poetul Mihai Eminescu

Post New Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *Abonează-te la newsletter !
Descoperă ponturi si oferte de calatorii din toată România. Călătorești mai ieftin dacă ești abonat !