EnglishRomână
Obiectiv turistic

Manastirea Buciumeni

0 / 5

Mănăstirea Buciumeni

 

Mănăstirea Buciumeni este situată pe teritoriul comunei cu acelaşi nume din nordul
judeţului, la 25 km NV de Tecuci. Tradiţiile sihăstreşti ale acestor locuri şi cadrul natural
deosebit fac din Mănăstirea Buciumeni un punct de pelerinaj pentru credincioşi în toate perioadele anului.

Scurt istoric

 

Situată într-o mirifică vatră pustnicească, bogată în vechi mărturii de viață creștină
românească, pierdută parcă în mijlocul codrilor seculari stăpâniți, altă dată, de cei care-și
vesteau prin bucium (de aici și denumirea codrilor înconjurători și a mănăstirii) bucuria și
durerea Mănăstirea Buciumeni își trage seva istoriei din negura vremii. Se pare că pe la 1420 –
1430 în vremea domnitorului Alexandru cel Bun, câteva călugărițe cu ajutorul locuitorilor
din satele învecinate ridică o bisericuță de lemn cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae și câteva chilii.

Pe la 1700 vechiul locaș de închinare este refăcut de către serdarul Manolache
Radovici proprietarul unei moșii în satul Buciumeni și sfințit de Episcopul Sava al
Romanului, ce așază în fruntea obștii pe monahia Mafta. Bisericuța la 1750 datorită unor
acuzații de complot pus la cale aici împotriva domnilor fanarioți este demontată și transportată
de către monahul Isaia Orbul la nou înființatul schit de la Buciumi. Însă după 130 de ani,
frumoasa bisericuță va lua din nou drumul pribegiei, fiind așezată în cimitirul mănăstirii
Bogdana de schimonahul Isaia Diaconu-Diaconescu. În 1925 această biserică va fi distrusă
parțial de un incendiu, dar va fi refăcută în același stil de starețul Glicherie Lovin, mai târziu duhovnicul mânăstirii Adam.

Schitul Buciumeni în anul 1750 devine metoc al Episcopiei Romanului. Un document
al vremii menționează că hramul mânăstirii era sărbătorit a doua zi după Rusalii la sărbătoarea Sfintei Treimi.

Între 1840 – 1844 se ridică biserica din cărămidă și clopotnița. De-a lungul timpului
bucurându-se de numeroase danii, schitul își sporește atât obștea cât și averile. În 1860 schitul
(legea secularizării averilor bisericești) se desființează, maicile fiind trimise la mânăstirile
Adam, Agapia și Văratec, rămânând 12 monahii (cele foarte bătrâne) în chiliile lor.

Sub păstorirea marelui cărturar și patriot Melchisedec Ștefănescu, episcop al Dunării de Jos
își recapătă toate drepturile, iar după 1879 biserica este refăcută și zugrăvită de Stoica Ioniță
Gheorghe (Păcătosul). Mănăstirea capătă din nou puteri, astfel în primul război mondial primește refugiați din Muntenia.

În ciuda dificultăților create de "liber cugetătorii" comuniști se reușește restaurarea
bisericii și pictarea ei în interior în stil neobizantin de Anatolie Cudinof, între 1957-1959.
După 1960, la mănăstire au rămas câteva dintre monahii, în condiții deosebit de grele.
Viața monahală a fost revigorată după 1990, prin energica susținere a P.S. Casian și sub
conducerea monahiei Macrina Huma, cu sprijinul duhovnicilor Teoctist Dobrin și Mihail
Nare, realizându-se reamanejarea întregului complex mânăstiresc, construirea unei clopotnițe,
noi corpuri de chilii, anexe gospodărești și împrejmuirea cu gard a incintei. Cele 40 de maici
ale mănăstirii împletesc zilnic rugăciunea cu munca îngrijindu-se de prosperarea mânăstirii.

 

Arhitectura

 

Biserica, monument istoric, este construită după un plan în formă de cruce, cu o turlă
pe naos. Faţadele sunt decorate sub ştreaşină cu brâie şi ocniţe nepictate. Turla octogonală şi
acoperişul în stil moldovenesc dau zvelteţe şi frumuseţe bisericii. Mănăstirea are în
patrimoniu o importantă colecţie de icoane pe lemn, carte veche, epitafe, obiecte de cult,
mobilier bisericesc, obiecte de ceramică ş.a.

 

Pont:

 inițiativă deosebit de valoroasă a P.S. Episcop Dr. Casian Crăciun este crearea unei
tabere de tineri liceeni în mânăstire. Anual sute de tineri din județele Eparhiei de ziua
hramului Sf. Treimi iau parte la slujbă apoi intră în dialog cu preoții pe diverse teme
de credință, morală și cultură.

Post New Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *Abonează-te la newsletter !
Descoperă ponturi si oferte de calatorii din toată România. Călătorești mai ieftin dacă ești abonat !