EnglishRomână
Obiectiv turistic

Manastirea Golia

0 / 5

Mănăstirea Golia

 

Mănăstirea Golia este un lăcaș de cult important în orașul Iași, numit după marele
logofăt Ioan Golia, primul ctitor. Se află în Târgul Cucu. Hramul mănăstirii este „Înălțarea
Domnului”. Mănăstirea reprezintă un important centru cultural, adăpostind Centrul Cultural
Misionar Doxologia al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, precum și o atracție turistică din Iași.

Scurt istoric

 

Mănăstirea Golia este un lăcaș de cult important în orașul Iași, numit după marele
logofăt Ioan Golia, primul ctitor. Se află în Târgul Cucu. Hramul mănăstirii este „Înălțarea
Domnului”. Mănăstirea reprezintă un important centru cultural, adăpostind Centrul Cultural
Misionar Doxologia al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, precum și o atracție turistică din Iași.

Așezământul ecleziastic de la Golia se prezintă ca o fortăreață tipic medievală. Despre
vechea biserică, de care este legat numele familiei Golia, nu se știu prea multe date cu privire
la arhitectură, cert fiind faptul că a fost ridicată în secolul al XVI-lea. Actuala biserică a lui
Vasile Lupu, refăcută între anii 1650-1653 și terminată în 1660 de fiul său Ștefăniță, se
deosebește în totalitate de specificul bisericilor ortodoxe moldovenești, atât ca formă de
construcție cât și ca arhitectură. Biserica actuală reprezintă o îmbinare de stiluri, îndeosebi
baroc și bizantin, construcție realizată într-un moment de realizare a Renașterii târzii în
Principatele Române. Planul exterior este rectangular, cu ziduri înalte, care se sprijină pe
epifaștri, de factură corintică, de peste 12 metri înălțime, ancorați într-o cornișă.
Cornișa este depășită de o compoziție unică, acoperișul fiind străjuit de șapte turle,
unicat ca model, dar diferențiate între ele, ceea ce atestă, supoziția că au fost realizate treptat,
în etape diferite, influențate și de restaurări. Înălțimea totală a bisericii este de circa 30 de
metri, lungimea de 30 de metri și lățimea de 13 metri. Accesul spre biserică se realizează
printr-un pridvor, în partea de apus, prevăzut cu două uși laterale, spre nord și sud. Interiorul
este de factură bizantină, trilobat: pronaos, naos și altar. Deasupra pridvorului se află cafasul,
care lasă vederea să treacă spre pronaos pe sub arcade, impunătoare prin forma lor. Trecerea
dinspre pronaos spre naos se realizează printre două coloane puternice, de asemenea cu arcade
pe trei spații, formate împreună cu zidurile laterale, iar la partea superioară apare un zid despărțitor, amintind vechiul stil. În partea de început, naosul cuprinde un spațiu, specific unei
camere tombale, dat fără o destinație ulterioară în acest sens, mormintele, cu personalități mai
de seamă, fiind poziționate în pronaos. În a doua sa parte naosul se lărgește făcând loc celor
două abside, care dau forma de cruce, tipic ortodoxă, pentru interior.
Mănăstirea este înconjurată de un zid înalt, prevăzut la colțuri cu turle ridicate în 1667
și un turn-clopotniță refăcut la 1900. Zidurile de incintă au o înălțime de 9 m și o grosime de
peste 1 m, cu un brâu de sprijin în interior, pe care cândva se patrula. În incintă se mai
păstrează astăzi o casă cu coloane din secolul al XVIII-lea, unde a locuit temporar și Ion
Creangă cât a fost diacon la Golia. Aproape de turn se află și o cișmea din vremea lui Alexandru Moruzi.

Arhitectura și pictura

 

Cu baza octogonală, turlele prezintă inovații ornamentale, cu decorație munteană și
motive orientale ce reflectă mai mult o profunzime țarigrădeana. Interiorul, tradițional
moldovenesc, contrastează cu fațadele clasice, repetând împărțirea de la Trei Ierarhi, dar cu
absidele laterale înecate în zid, cu un cafas în tinda, unic în Moldova sec. al XVII-lea și cu
bogate chenare orientale în jurul celor două uși ale bisericii.
Pictura, refăcută în mai multe rânduri, păstrează puține fresce originale în concele absidelor laterale și în pridvor.

 

 

 PROGRAM VIZITĂ:

BISERICĂ/TURN/MUZEU:
Luni – Vineri: 10:00 – 17:00

Sâmbătă – Duminică: 10:00 – 14:00

Post New Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *Abonează-te la newsletter !
Descoperă ponturi si oferte de calatorii din toată România. Călătorești mai ieftin dacă ești abonat !