EnglishRomână
Obiectiv turistic

Mănăstirea Miclăușeni

0 / 5
Compare Add to favorites

Mănăstirea Miclăușeni

 

Mănăstirea Miclăușeni este o mănăstire de călugărițe amplasată în
satul Miclăușeni din județul Iași. La mănăstire se poate ajunge pe drumul de la Iași
spre Roman (DN 28); imediat după intersecția de pe partea stângă spre satul Butea, se face
încă o dată la stânga prin pădure pe drumul spre Castelul Sturdza.
Mănăstirea Miclăușeni a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Iași din anul 2015.

Scurt istoric

 

 

În anul 1752, vornicul Ioan Sturdza (1710-1792) a ridicat aici un conac boieresc cu
demisol și parter și care avea formă de cruce. În 1782, el a construit o biserică de lemn cu
hramurile "Sf. Voievozi" și "Buna Vestire" pentru a servi ca paraclis al curții boierești.
Pe pereții vechii biserici construite de vel-vornicul Ioan Sturza s-a aflat următoarea
pisanie în limba română cu caractere chirilice: "Această sfăntă beserică întru care se
prăznuește seborul sfinților celor fără de trup îngeri Mihail și Gavriil care din temelie sau
ziditu de dumnealui Ioan Sturze vel-vornic fiul Sandului Sturze vel-logofătu la leat 1782". În
prezent, vechea pisanie se află încastrata în zid într-o încăpere de la parterul aripii de est a Castelului Sturdza.

Între anii 1821-1823, marele logofăt Dimitrie Sturdza (1756-1846), fiul lui Ioan
Sturdza, și soția sa Elenco, au reconstruit biserica de curte în stil neoclasic, așa cum poate fi
văzută astăzi. El a înzestrat-o cu o frumoasă catapeteasmă în stil baroc și cu numeroase obiecte de cult valoroase.

Biserica a fost sfințită la data de 5 ianuarie 1823 de mitropolitul Veniamin Costachi,
împreună cu episcopul Meletie Lefter al Romanului. În stânga intrării se află o pisanie în
limba română cu caractere chirilice, având următorul text: "Cu agiutoriul Presfintei Troiță a
Dumnezeului nostru sau rădicat din temelie acestu sfăntŭ lăcașŭ întru carele se prăznuește
Buna Vestire a Maicei D(o)mnului și săborul maimarilor voevozi Mihail și Gavreil de robii
lui D(u)mnezeu Dimitri Sturza biv vel logofet fiulŭ lui Ionŭ Sturza biv vel logofet și de soție
sa Elenco feica lui Feodor Balșŭ vel vornec spre vecinica lor pomenire. Întru înnoire d(o)mniei Moldaviei pren mărie(a) sa Ioan Sandu Sturza B B [voievod] Moldavei la anŭ 1823

În anii următori, biserica a fost înzestrată cu obiecte de cult valoroase precum:
Icoana Maicii Domnului – dăruită bisericii de către soborul Mănăstirii Neamț în data de 8
septembrie 1824, prin mijlocirea mitropolitului Veniamin Costachi. Aceasta este considerată a
fi una din cele patru icoane împărătești ale paraclisului Cetății Neamțului, de pe vremea voievodului Ștefan cel Mare.

O cruce din argint, lucrată în filigran – dăruită bisericii de către vornicul Alecu Sturza-
Miclăușanu și soția sa Ecaterina în anul 1841 și aflată în naosul bisericii. Aici sunt păstrate
fragmente din moaștele a 14 sfinți (Sf. Ap. Andrei, Sf. Ap. Iacob cel Mic, ruda Domnului, Sf.
Ap. Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan, Sf. Mari Mucenici Dimitrie, Gheorghe, Pantelimon
și Iacob Persul, Sf. Mucenici Mina, Elefterie, Trifon și Haralambie, Sf. Mucenițe Varvara,
Marina și Parascheva), precum și câteva așchii din lemnul Sfintei Cruci pe care a fost răstignit
Mântuitorul Hristos. La 30 noiembrie 2002 Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al
Constantinopolului a donat mănăstirii o părticică din moaștele Sf. Apostol Vartolomeu.

 

Pont:

 Mitropolia Moldovei intenționează să organizeze aici un complex muzeistic și un
centru de conferințe, celelalte clădiri urmând să adăpostească un centru de zi pentru
persoane vârstnice și un centru de pelerinaj. Una dintre clădiri a devenit deja atelier de
pictură, atunci realizându-se icoane și ouă încondeiate.

Post New Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *Abonează-te la newsletter !
Descoperă ponturi si oferte de calatorii din toată România. Călătorești mai ieftin dacă ești abonat !