EnglishRomână
Obiectiv turistic

Manastirea Moldovita

0 / 5

Mănăstirea Moldovița

 

Mănăstirea Moldovița este o mănăstire ortodoxă din România situată în comuna Vatra
Moldoviței, județul Suceava, aflată în arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.
Biserica pictată a mănăstirii este înscrisă pe lista UNESCO a patrimoniului cultural mondial.

Scurt istoric

 

 

Prima așezare monahală din acest loc se pare că a fost întemeiată, conform tradiției,
încă din timpul primilor voievozi Mușatini (Petru I și Roman I), care au înzestrat-o și au ocrotit-o.

Surse istorice și arheologice confirmă faptul că sub pașnica domnie a lui Alexandru cel
Bun (1400-1432), mănăstirea a fost sprijinită și înzestrată de ctitori, biserica sa dăinuind până
la sfârșitul secolului al XV-lea când, din cauza unei masive alunecări de teren, s-a prăbușit.
Ruinele ei se văd și astăzi la circa 500 m distanță de actuala mănăstire.
Voievodul Petru Rareș, sprijinitor al Bisericii și ctitor de sfinte lăcașuri ca și tatăl
său, Ștefan cel Mare și Sfânt, vrând să continue existența Mănăstirii Moldovița, a ales un loc
puțin mai la vale față de de vechea biserică de pe timpul lui Alexandru cel Bun și a construit
actuala biserică a Moldoviței în anul 1532, închinând-o aceluiași hram „Buna Vestire”.
Tot atunci, Petru Rareș a împrejmuit mănăstirea cu ziduri și turnuri de apărare, dându-i
aspectul unei cetățui. Desigur că în incinta mănăstirii au existat și chilii, fundațiile acestora
fiind încă vizibile în partea nordică, pe a căror temelii Episcopul Efrem de Rădăuți, mare
cărturar al vremurilor sale, a construit între anii 1610-1612 o „clișarniță” (casa egumenului)
pentru uzul propriu, pentru păstrarea odoarelor Bisericii și organizarea unei școli de copiști și
miniaturiști, continuând în acest fel opera spirituală a lui Petru Rareș.
În 1785 mănăstirea a fost desființată, sfântul lăcaș suferind în timp numeroase deteriorări.

În anul 1932 Mănăstirea Moldovița și-a reluat activitatea (ca mănăstire de maici).
În perioada 1954-1960 biserica mănăstirii a fost restaurată și înnoită: acoperișul a fost
refăcut în întregime și i s-a mărit șarpanta pentru a se proteja mai bine pictura exterioară, au
fost degajate bazele turlei pentru a-i evidenția silueta impunătoare, fundațiile și soclul au fost
consolidate, iar zidurile, turnurile și chiliile au fost refăcute.

Arhitectura

 

Arhitectura bisericii cu hramul „Buna Vestire” de la Mănăstirea Moldovița îmbină
elemente de artă bizantină și gotică. Ea continuă stilul arhitectonic al mănăstirilor
moldovenești, stil cristalizat în epoca lui Ștefan cel Mare. Ctitoria lui Petru Rareș aduce în
plus dimensiunile mai mari, tendința de înălțare și de zveltețe. Elemente tipice goticului târziu
transilvănean, care pot fi sesizate aici, dovedesc că la construcție au participat și meșteri pietrari din Ardeal.

Pictura interioară, realizată la cinci ani după ridicarea bisericii, reprezintă, alături de
pictura Mănăstirii Voroneț, un excepțional document artistic al epocii de strălucire spirituală
din vremea celor două domnii ale lui Petru Rareș. Tendința de umanizare a figurilor divine și
prezența simțămintelor profund omenești în multe din scenele ciclului evanghelic sunt
trăsături proprii ale minunatelor fresce de la Moldovița, care și-au păstrat nealterate prospețimea și strălucirea culorilor.

În tabloul votiv este înfățișat ctitorul Petru Rareș, împreună cu familia sa. Deși
păstrează caracterul unui portret oficial, acesta indică preocuparea artistului anonim de a reda viața interioară a personajelor reprezentate.

Unul dintre punctele de atracție al Mănăstirii Moldovița îl constituie pictura exterioară
(executată al fresco), mai ales cea de pe peretele sudic al bisericii care s-a păstrat în bune
condiții. Stilul frescelor exterioare este cel post-bizantin, cu influențe din goticul internațional
și chiar din arta Renașterii. Cei mai mulți specialiști consideră că pictura de la Moldovița este
realizată de zugravii coordonați de vestitul Toma de la Suceava, pictorul de curte al lui Petru Rareș.

 

Pont:

 Biserica cu hramul Buna Vestire de la Mănăstirea Moldovița a fost inclusă în
monumentele protejate care fac parte din Patrimoniul Mondial UNESCO.
 De asemenea, mănăstirea este inclusă în Lista monumentelor istorice din România.

Post New Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *Abonează-te la newsletter !
Descoperă ponturi si oferte de calatorii din toată România. Călătorești mai ieftin dacă ești abonat !