EnglishRomână
Obiectiv turistic

Manastirea Moreni

0 / 5

Mănăstirea Moreni

 

Construita la poalele unui deal , la 27 de km sud de municipiul Vaslui in satul Moreni ,
comuna Deleni , Manastirea de maici poarta hamul „Adormirea Maicii Domnului”.

Scurt istoric

 

Viaţa monahală a început cu patru secole şi jumătate în urmă şi a fost întreţinută de
călugări. Prima biserică din lemn a fost construită în vremea domnitorului Petru Rareş, de
boierul Lupan Buznea pe moşia sa. După numele pârâului din apropiere a fost cunoscut ca
schitul Bilahoi sau Ghilahoi. A purtat şi numele Deleni, al comunei de care aparţine. Biserica
fiind stricată cu vremea, a fost refăcută de credincioşii Hordună şi Ginşcă în anul 1801.
Schitul a durat până în 1864, când s-a desfiinţat. S-a reînfiinţat în 1935 tot cu obşte de
călugări, dar în anul 1949 se transformă în schit de maici. În 1953 s-a construit o biserică
nouă, care a fost renovată şi pictată în 1986, cu contribuţia credincioşilor din parohiile
Moreni, Deleni, Dânga, Costeşti şi Buda. Pictura a fost executată de pictorul Constantin
Zafiu. Biserica este mică, din lemn şi pământ bătut şi nu are turlă. Spaţiul interior este
compartimentat în altar, naos spaţios şi pronaos cu mic spaţiu. Are şi un mic pridvor deschis.
În urma decretului 410/1959, schitul s-a desfiinţat şi a rămas ca biserică de mir.

Revoluţia din 1989 a creat condiţii ca viaţa monahală să-şi reia cursul, iar în 1990 schitul a
fost reînfiinţat, cu regim de mănăstire şi obşte de călugări. Stareţ a fost numit Ieromonahul
Meletie Mercaş (azi Protosinghel, duhovnicul maicilor) venit de la mănăstirea Runc. La
cererea dumnealui, începând cu anul 1992, mănăstirea are din nou obşte de maici. Cu multă
osârdie şi prin chetele făcute în oraşele ţării, obştea a reuşit să ridice mai multe clădiri, întruna
din ele fiind construit un frumos şi spaţios paraclis. Lucrările au fost coordonate de Părintele Meletie Mercaş.

Arhitectura și pictura

Paraclisul este construit în mijlocul clădirii parter, lungă de 80 m, orientată în incintă
de la sud la nord şi cu cerdac pe toată lungimea, susţinut de coloane din beton armat. Cerdacul
are pe toată lungimea un zid înalt de 80 cm şi pe acesta se află vara ghivece cu diverse specii
de flori. Paraclisul are un altar spaţios, luminat de două ferestre la răsărit. Naosul formează un singur spaţiu cu pronaosul si este luminat de câte două ferestre la sud şi alte două la nord. În
pronaos este şi un balcon. Toate ferestrele sunt din lemn, duble, mari şi terminate în arc. Pe
naos este o turlă înfundată, octogonală şi cu o cruce metalică deasupra. Câte o turlă cu cruce
deasupra se află şi la fiecare capăt al clădirii. Catapeteasma este din lemn de stejar, cu o
frumoasă sculptură. Sculptura catapeteasmei cât şi a mobilierului tot din stejar este executată
de sculptorul în lemn Modoranu din Vaslui. Pridvorul este închis, aşezat în partea sudică a
paraclisului şi are intrarea pe o uşă amplasată la răsărit. Pardoseala în altar şi naos este din
duşumea de scândură, iar în pridvor din ciment acoperit cu linoleum.
Executată în tehnica frescă aparţine pictorului Ioan Vărnescu din Caşin. Ne atrag
atenţia: „Cina cea de Taină“ şi „Adormirea Maicii Domnului“, pe peretele din vest;
„Răstignirea Domnului“ şi „Coborârea la iad“ pe peretele din nord; „Naşterea Domnului“ şi
„Botezul Domnului“ pe peretele sudic. Este pictat şi pridvorul.
În faţa clădirii în care este paraclisul, la 15 m, este ridicat un monument din marmură,
în care s-a fixat pisania mănăstirii. Dincolo de monument, în faţa clădirii (dreapta-stânga),
sunt alte două clădiri etajate care au cerdacuri susţinute de coloane din beton. Toate clădirile sunt acoperite cu ţiglă.

Pont:

 Ordinea din incinta mănăstirii, parcul ei cu iarbă, flori şi arbuşti, precum şi plantaţiile
cu aleea din prima incintă şi viaţa spirituală de aici încântă ochiul şi sufletul, făcându-l
pe credincios să regrete plecarea din mănăstire. Şi, cu siguranţă, îndemnându-l să mai
treacă şi altădată pe aici.

Post New Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *Abonează-te la newsletter !
Descoperă ponturi si oferte de calatorii din toată România. Călătorești mai ieftin dacă ești abonat !