EnglishRomână
Obiectiv turistic

Mănăstirea Pârvești

0 / 5
Compare Add to favorites

Mănăstirea Pârvești

 

Scurt istoric

 

Biserica este construită la poalele a două dealuri ca într-o albie – aşa şi este numită de
localnici, „Albia“. După unele cercetări se crede că prima biserică din lemn, denumită Crucea
sau Cruceanu, a fost adusă aici din Dărăşti. Este sigur că înaintea actualei biserici a fost o altă
biserică, ridicată în anul 1666. Ctitorii celei din Dărăşti se crede că au fost familia vornicului
Apostol Talpeş şi nepoţii lui, postelnicii Ioan şi Simion Popescu. Împrejurul bisericii, ctitorii
au întemeiat un schit de călugări, ajungând pe la începutul secolului al XIX-lea un schit mare,
cu circa 80 de călugări. După 150 de ani, biserica ridicată în 1666 degradându-se, s-a dărâmat
şi în 1816 s-a început construcţia unei noi biserici care a fost sfinţită în 1820. Ctitorii actualei
biserici, construită în 1816, sunt urmaşii familiilor Talpeş şi Popeşti (serdarul Gh. Gociu şi
Ioan Nedelcu). Schitul a dăinuit până în 1864, când şi-a încetat activitatea şi biserica a devenit
biserică de mir. În anul 1977 a fost filiala Parohiei Puntişani, Preot paroh fiind Ieromonahul Diomid.

Mănăstirea s-a reînfiinţat în 1993 având obşte de maici. Cu destule greutăţi privind
materialele de construcţie şi finanţele, mica obşte a reuşit să ridice două clădiri pentru chilii,
stăretie, trapeză şi bucătărie. În ultima vreme a fost îmbunătăţit drumul de acces.

Arhitectura

 

Biserica construită din lemn, are trei turle mari, deschise, octogonale, cu ferestre şi cu
o cruce mare deasupra. Are altar, naos şi pronaos. Altarul este luminat de o fereastră la est.
Catapeteasma, din lemn de tei sculptat, este înălţată până la boltă. Naosul este spaţios, luminat
de câte o fereastră la nord şi sud. Se delimitează de pronaos printr-un perete din lemn.
Pronaosul, puţin spaţios este luminat de câte o fereastră la sud şi nord. Intrarea în pronaos se
face printr-o uşă masivă din stejar, care nu este sculptată. Ferestrele sunt din lemn, simple cu grilaj metalic în interior.

Pridvorul a fost iniţial deschis, susţinut de doi stâlpi de lemn în faţă. Mai târziu a fost
închis cu geamuri. Intrarea în pridvor se face prin vest, printr-o uşă de lemn simplă. Biserica
nu este tencuită. Pardoseala este din dulapi de stejar iar acoperişul este cu draniţă (şindrilă).
Turlele au acoperişul din tablă aşezată în solzi.

Pont:

 În biserica de la Pârvești sunt adăpostite odoare valoroase: cutii de argint cu părticele
din moaștele “Sfintei Mina”, veșmânt al Sf. Ioan Gură de Aur, policandru de lemn al
vechii biserici.

Post New Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *Abonează-te la newsletter !
Descoperă ponturi si oferte de calatorii din toată România. Călătorești mai ieftin dacă ești abonat !