EnglishRomână
Obiectiv turistic

Manastirea Pasarea

0 / 5

Mănăstirea Pasărea

 

La nici 20 de kilometri de Bucureşti, lângă Pădurea Pustnicul, se află Mănăstirea
Pasărea, monument istoric şi de artă întemeiat în secolul al XIX-lea la iniţiativa stareţului
Mănăstirii Cernica de la acea vreme, Arhimandritul Timotei, şi în timpul domniei lui Caragea
Vodă (1754 – 1844). Aflat la confluenţa pârâului Pasărea cu Şindriliţa, mănăstirea s-a înfiinţat
ca aşezământ monahal de călugăriţe, locul ales fiind tocmai potrivit pentru nevoinţele lor ascetice.

Scurt istoric

 

Prima atestare documentară a mânăstirii datează din anul 1813, când aici se afla o
biserică de lemn ridicată de arhimandritul Timotei, stareţul de atunci al Mănăstirii Cernica.
Legenda ctitoririi Mănăstirii Pasărea este foarte grăitoare în ce priveşte creştinismul
poporului român şi, probabil, foarte apropiată de adevărul istoric. Se spune că pe la începutul
veacului al XIX-lea stareţul Mănăstirii Cernica, Arhimandritul Timotei, a fost rugat de trei
călugăriţe să le facă şi lor un mic schit în pădurile din jur. Stareţul Timotei a pornit cu
rugăciune alături de ele prin desişul codrului. Pe cale, tot timpul i-a însoţit o pasăre care zbura
din copac în copac şi ciripea într-un fel aparte. Când au ajuns la locul unde se află actuala
mănăstire, pasărea s-a aşezat pe un stejar bătrân şi ciripea din ce în ce mai tare şi mai duios,
parcă de teamă ca nu cumva să nu fie obsevată. La tulpina stejarului era şi un muşuroi mare
de furnici. Atunci stareţul Timotei, îndemnat de Duhul Sfânt a înfipt toiagul său în pământ şi a
zis: Aici să fie altarul bisericii!, apoi a binecuvântat locul acesta şi întorcându-se către maici
le-a spus: "Să vă înmulţiţi ca furnicile acestea!". De la acea pasăre care i-a călăuzit prin
Codrul Vlăsiei, primul schit care s-a înfiinţat aici s-a numit "Pasărea", denumire ce se păstrează şi astăzi.

Mai târziu, între anii 1846-1847, a fost zidită biserica mare a mânăstirii, având
hramul Sfânta Treime; ctitor a fost SfântulIerarh Calinic de la Cernica. Pictura (frescă în stil
neobizantin) a fost realizată de pictori aduşi de la Muntele Athos. Catapeteasma bisericii este
realizată din lemn de tei sculptat, iar icoanele împărăteşti sunt deosebite, fiind pictate şi îmbrăcate în argint aurit.

Biserica din cimitirul mânăstirii, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, construită în
1834, a fost pictată de Nicolae Polcovnicu şi ucenicii săi în anul 1838. Clopotniţa mănăstirii,
aflată la intrarea în incintă, are 25 m înălţime.

Lăcaș de cultură și artă

 

Mănăstirea are ca hram Sfânta Treime la biserica mare și Adormirea Maicii
Domnului" la biserica din cimitir și se poate lăuda cu o bogată colecție de artă veche
bisericească: icoane, ceramică, broderii, precum și mulaje în ghips aparținând sculptorului G.
D. Anghel – cel care a realizat statuia lui Mihai Eminescu din fața Ateneului Roman – și care
și-a trăit aici ultimii ani ai vieții, fiind înmormântat în cimitirul mânăstirii. Cea mai de preț
comoară a mânăstirii o reprezintă racla cu părți din Sfintele Moaște ale Sfântului Pantelimon,
Sfântului Mucenic Mina și Sfântului Mercurie.
Datorită marii valori istorice și artistice, Mănăstirea Pasărea a fost declarată
în 1955 monument istoric și a fost restaurată prin grija Patriarhului Iustinian.
În atelierele mânăstirii funcționează ateliere de croitorie pentru veșminte preoțești, cruciulițe și icoane.
Pictura a fost realizată de aceiași meșteri de la Cernica, Fotache și Nicolae Polovnicul.

Pont:

 În 1990, în mănăstire a fost ctitorită o Bolniță – cămin, unde sunt îngrijiți la ora
actuală cam 50 de bătrâni.
 Tot aici se află în construcție noua clădire a Seminarului monahal, care funcționează
deocamdată într-o clădire din Brănești.

Post New Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *Abonează-te la newsletter !
Descoperă ponturi si oferte de calatorii din toată România. Călătorești mai ieftin dacă ești abonat !