EnglishRomână
Obiectiv turistic

Manastirea Polovragi

0 / 5

Mănăstirea Polovragi

 

Mănăstirea Polovragi este o mănăstire de maici cu hramul Adormirea Maicii
Domnului, monument arhitectonic din Țara Românească de secol al XVII-lea. Este clasată ca monument istoric.

Scurt istoric

 

 

Mănăstirea Polovragi are o vechime de 500 de ani (1505), ctitori de început ai acestui
lăcaș sunt Radu si Pătru, fiii lui Danciul Zamona, menționați intr-un hrisov emis la 18 ianuarie
1480 de voievodul Basarab cel Tânăr (1477-1481). Timp de peste un secol si jumătate,
documentele nu mai pomenesc nimic despre acest sfânt lăcas, pentru ca în anul 1645, satul
Polovragi să fie în stăpânirea lui Danciu Pârâianu, fiul lui Hamza. Danciu Pârâianu a zidit
biserica pe vechile temelii, asa cum se proceda frecvent în epocă, păstrând partea cea bună a
acestora. După Danciul Pârâianu și înaintașii acestuia, Constantin Brâncoveanu poate fi
socotit, al treilea ctitor al Mănăstirii Polovragi. Pictura bisericii este deosebit de valoroasă atât
în ceea ce privește iconografia cât și execuția tehnică.

Ea a fost executată în anul 1713 de
Constantin Zugravul. De o parte și de alta a intrării în pridvor se pot admira cele două
reprezentări, iconografice, unice în România ale mănăstirilor românești închinate la Sfântul
Munte Athos. Chiliile și celelalte încăperi ale mănăstirii sunt orânduite în jurul bisericii pe
laturile de est, sud și vest, formând alături de zidul de incintă de pe latura de nord o adevărată
cetate de apărare. Intrarea în incintă se realizează pe latura de sud printr-o poartă masivă
deasupra căreia se înalță clopotnița ridicată în epoca lui Constantin Brâncoveanu.
Printr-o poartă din zidul nordic al incintei mănăstirii se pătrunde în cea de-a doua
incintă unde se află bolnița Sf.Nicolae, ctitorie a egumenului Lavrentie, la 1732, fiind pictată la 1738 de Gheorghe și Ion – zugravi.

Arhitectură

 

Biserica a fost zidită în stil bizantin, după un plan trilobat cu abside laterale, cu
pridvor, pronaos, naos și altar. Turla, cu firide largi ornamentate în partea superioară, este de
formă poligonală. Pridvorul, în stil brâncovenesc, susținut de opt coloane din piatră,
adăpostește mormântul surorii lui Brâncoveanu. Catapeteasma din lemn de tei este bogat ornamentată cu împletituri florale. Pictura (bizantină), executată în frescă, a fost realizată în
timpul domnitorului Constantin Brancoveanu de către meșterii zugravi Andrei Constantinos,
Gheorghe Istrate și Ranite, primii elevi de la Școala Brâncovenească a Mănăstirii Hurez.
Bolnița mănăstirii Polovragi cu hramul „Sfântul Nicolae” a fost construită în anul
1736 și este ctitoria egumenului mănăstirii din acea vreme, Lavrenție. Biserica a fost ridicată
după un plan rectangular, tricompartimentată, cu pronaos boltit semicilindric, naos și cu altar
semicircular la interior și pentagonal la exterior. Turnul are un plan pătrat și este etajat.
Intrarea în lăcașul de rugăciune se face pe latura vestică. Pictura datează din anul 1738 și este
atribuită meșterilor zugravi Ioan și Gheorghe, așa cum ne spune o inscripție de la proscomidiar.

PONT

În apropiere se află următoarele unități cu regim hotelier:
 Pensiunea Cheile Oltețului, str. Poiana Mănăstirii
 Pensiunea Miraj, str.Poiana Mănăstirii

Post New Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *Abonează-te la newsletter !
Descoperă ponturi si oferte de calatorii din toată România. Călătorești mai ieftin dacă ești abonat !