EnglishRomână
Obiectiv turistic

Manastirea Putna

0 / 5

Mănăstirea Putna

„Ierusalimul neamului românesc”

 

 

Mănăstirea Putna este un lăcaș monahal ortodox, unul din cele mai importante centre
religioase și culturale românești. Se află în comuna Putna, la 33 km nord-vest de orașul Rădăuți, în județul Suceava.

Mănăstirea a fost un important centru cultural, fiind caracterizată de către Mihai
Eminescu ca „Ierusalimul neamului românesc”. Aici s-au copiat manuscrise și au fost
realizate miniaturi prețioase. Este vestită și pentru faptul că aici este înmormântat Ștefan cel
Mare și Sfânt. În prezent, sfântul lăcaș deține un bogat muzeu mănăstiresc, cu broderii,
manuscrise, obiecte de cult, icoane etc.

 

ISTORIC

 

Construcţia mănăstirii Putna a început la data de 10 iulie 1466, după ce Ștefan cel
Mare a cucerit Cetatea Chilia, și s-a încheiat în 1469, cu slujba de sfinţire la 3 septembrie. Un
cronicar român a scris că Ștefan cel Mare a ales locul unde să construiască mănăstirea trăgând
cu arcul de pe un vârf de munte. Și, acolo unde săgeata a aterizat a fost construită mănăstirea.
Apoi, construcția altor clădiri și a zidului de apărare a fost terminată în 1481. Dar au
urmat o serie de reconstrucții care au fost rezultatul în principal al atacurilor și incendiilor pe
care le-a suferit mănăstirea. De exemplu, în data de 14 martie 1484, a avut loc un incendiu
care a distrus chiliile și o parte a bisericii.
După această nenorocire, Ștefan cel Mare a dat ordinul ca biserica să fie reconstruită și
vopsită atât în interior cât și în exterior. Ștefan cel Mare a murit pe 2 iulie 1504 și a fost
înmormântat la mănăstire. Doar 13 ani mai târziu, fiul său, Bogdan al III-lea a murit de
asemenea și a fost îngropat tot la mănăstire.
Apoi, în 1653, biserica a fost distrusă aproape în totalitate, inclusiv picturile interioare
şi exterioare. Domnitorul Vasile Lupu a ordonat restaurarea, lucrări care vor fi continuate de
Voivozii Gheorghe Ştefan şi Eustratie Dabija și terminate în anul 1662. În continuare, între
1901 și 1902, în timp ce Moldova se afla sub ocupație habsburgică, au fost încă o dată
realizate lucrări de restaurare de către arhitectul austriac K. A. Romstorfer. Apoi, în 1976, afost deschis muzeul mănăstirii, muzeu ce conține multe icoane, broderii, manuscrise şi obiecte de cult.
Astăzi, ca rezultat al multelor restaurări, mănăstirea reuneşte elemente de arhitectură
bizantină, gotică şi renascentistă.

 

Arhitectura și pictura mănăstirii

 

 

Biserica Mănăstirii Putna, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, are o formă
trilobată, fiind construită cu ziduri groase din bolovani de piatră şi din cărămidă, pe o fundaţie
din bolovani de piatră de mari proporţii pentru perioada respectivă. Dimensiunile sale
principale sunt: 37 m lungime, 11 m lăţime şi 33 m înălţimea la turlă. Caracteristică acestei
biserici este existența a încă unei încăperi, situată între pronaos și pridvor, camera
mormintelor („gropnița”), ceea ce denotă faptul că a fost destinată de a fi și necropolă domnească.

Incinta mănăstirii are forma dreptunghiulară clasică, fiind înconjurată cu ziduri înalte
de apărare. Intrarea în incintă mănăstirii se face pe sub bolta unui turn compus din parter și
etaj. Acest turn de intrare a fost ridicat în 1757, pe vremea voievodului Constantin Racoviță,
despre aceasta stând mărturie și stema de pe fațada de vest, în care apar reunite stemele
Moldovei și ale Țării Românești (Constantin Racoviță a fost Domn și în Moldova și în Țara
Românească). Pe fațada estică (spre exteriorul mănăstirii) se află un basorelief cu stema
Moldovei. Tot pe latura de est a incintei este situat și „Turnul clopotniței” construit în anul 1882.

Pe latura vestică a incintei mănăstirii se mai păstrează și în prezent „Turnul
Tezaurului”, rămas încă din vremea lui Ștefan cel Mare, a cărui construcție a fost terminată în
anul 1481. Acolo au fost adăpostite, în vremurile tulburi, odoarele sfântului lăcaș.
Pe latura sudică a incintei mănăstirii se află „Casa Domnească” ridicată între anii
1982-1988 pe temeliile celei vechi distrusă în vremea stăpânirii habsburgice. Lucrările de
reconstrucție au fost începute și supravegheate, în mare parte, de către Prea Fericitul Părinte
Teoctist pe timpul arhipăstoririi sale ca mitropolit al Moldovei.
Pictura originală a bisericii Mănăstirii Putna s-a pierdut în decursul vremilor (la
devastarea din 1653, de către cazacii lui Timuș Hmelnițki, fiind distrusă atât pictura interioară
cât și cea exterioară). Actuala pictură interioară, de inspiraţie bizantină, datează din perioada
de după 2001, fiind executată de fraţii Mihai şi Gavriil Moroşan, cei care pictaseră
și paraclisul mănăstirii, cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, între anii 1979-1983.

 

Putna în legende

 

 

Una dintre legende spune că odată, într-o noapte foarte întunecoasă, pe când Daniil
Sihastrul se ruga în adâncul chiliei sale de pe valea Vițeului, iar afară se amestecau urletele
lupilor cu mormăiturile urților, ar fi sosit la el, să-i ceară găzduire, Ștefan-Vodă, care,
întorcându-se de la o vânătoare din munți, se rătăcise prin partea locului. Cu acel prilej,
bătrânul sihastru, având sfat de taină cu voievodul, l-a îndemnat să ridice în apropiere, pe
frumoasa vale a Putnei, o mănăstire, „pentru ca Dumnezeu să-i ajute la toate treburile lui”.
O altă legendă, consemnată tot de Ion Neculce, spune că atunci când s-a hotărat sa
aleagă locul pe care avea sa fie ridicată mănăstirea, Ștefan-Vodă a tras cu arcul dintr-un vârf
de munte, iar unde a căzut săgeata, acolo s-a zidit sfântul lăcaș. Și în prezent se mai păstrează
un fragment din trunchiul unui paltin, în care se spune ca s-ar fi înfipt săgeata lui Ștefan-Vodă.

 

Pont:

 La vizită încercați să evitați orele de vârf sau sezonul turistic;
 În cadrul mănăstirii se află camere de cazare atât penru 2 persoane, cât și pentru
grupuri de până la 28 de persoane;
 Ca mijloc de transport puteți alege trenul, distanța dintre mănăstire si gară fiind doar
de 1,8 km.

Post New Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *Abonează-te la newsletter !
Descoperă ponturi si oferte de calatorii din toată România. Călătorești mai ieftin dacă ești abonat !