EnglishRomână
Obiectiv turistic

Manastirea Turnu

0 / 5

Mănăstirea Turnu

 

 

Mănăstirea Turnu se află așezată pe malul stâng al Oltului la circa 2 km amonte a
ctitoriei lui Mircea cel Bătrân, Mănăstirea Cozia, pe teritoriul orașului stațiune Călimănești.
Denumirea îi este dată de la un turn aflat pe stânca numită Piscul lui Teofil, turn construit
de legiunile romane din Castrul Arutela în secolul al II-lea.

 

Scurt istoric

 

Sfânta Mănăstire Turnu este aşezată pe vatra unei străvechi aşezări omeneşti ce are
peste două milenii de existenţă continuă. Aici s-au descoperit ruinele unui sat dacic şi, în
imediata lui apropiere, ruinele unei terme dintr-un castru roman.
Prima menţionare a Târgşorului ca localitate este într-un hrisov din 6 august 1413 dat
de Voievodul Mircea cel Bătrân ce cuprinde acordarea unor privilegii domneşti negustorilor.
Cu aceasta începe perioada de înflorire a cetăţii Târgşor. Construit pe o movilă naturală,
străjuită de ziduri puternice şi înconjurată de râul Leaota, oraşul era un bun adăpost pentru
domnitori, boieri şi negustori. Însemnătatea lui a crescut datorită poziţiei sale pe drumul
comercial ce lega Braşovul şi Europa Apuseană de Constantinopol, determinând voievozii să
construiască aici o curte domnească.

Cronica Cantacuzinilor ne mărturiseşte că cel dintâi care a făcut mănăstire prin 1427 în
acest târg este Vlad Dragulea Voievod, tatăl lui Vlad Ţepeş.
Domnitorul Vladislav al II-lea locuieşte o perioadă la Târgşor unde ridică o biserică în anul 1447.

Marele voievod Vlad Ţepeş (1448, 1456-1462, 1476), de asemenea, lasă mărturie
peste veacuri aici, la Târgşor, o frumoasă biserică în interiorul curţii domneşti.
Pisania păstrată peste veacuri menţionând data sfinţirii – 24 iunie 1461 – şi hramul Sfântului
Mare Făcător de Minuni şi Ierarh Nicolae, mărturiseşte credinţa unui voievod atât de hulit precum Vlad Ţepeş.

Perioada cea mai frumoasă a Târgşorului este legată de Sfântul Binecredincios
Voievod Neagoe Basarab (1512-1521) care îl numără între „cetăţile domniei mele”. Cele mai
multe hrisoave ale acestui de Dumnezeu cinstitor voievod sunt emise de la Târgşor.
Matei Basarab Voievod ridică şi el o biserică (după cum spune cronica) ale cărei ruini
se mai vedeau încă pe la jumătatea veacului al XX-lea.

Ca urmare a comerţului înfloritor negustorii de aici ridică în anul 1536 lângă ruinele
termei romane o biserică care va rămâne nepictată cunoscută mai târziu ca Biserica Albă
având ocrotitori pe Sfântul Ierarh Nicolae şi Sfântul Mare Mucenic Pantelimon.
Continuând tradiţia marilor domnitori voievodul Mihnea Turcitul construieşte la
Târgşor o biserică în anul 1589, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, din care se mai
păstrează doar peretele dinspre miazăzi.

Urmează apoi o perioadă de decădere a mănăstirii pricinuită de desele războaie ruso-
austro-turce şi de necucernicia oamenilor. Spre sfârşitul secolului al XIX-lea ultimul stareţ,
Arhimandritul Ruvim, este nevoit să construiască o nouă biserică şi chilii la celălalt capăt al
moşiei mănăstirii, la Crângul lui Bot (actualul Târgşorul Nou). Egumenul Ruvim moare însă
în chip misterios, obştea monahală de atunci se risipeşte, iar moşia mănăstirii rămâne în
administraţia Eforiei Spitalelor Civile până la anul 1948.
Pentru rugăciunile sfinţilor ctitori, Bunul Dumnezeu luminează pe câţiva clerici care
cer reactivarea mănăstirii în iunie 1997 vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist cu a cărui
binecuvântare sfântul locaş reînvie. În august 1997 sunt transferaţi primii trei vieţuitori de la
Mănăstirea Sfântul Nicolae-Balamuci care reînnoadă firul sfintelor slujbe după tipicul mănăstiresc.

 

Pont:

 Veți descoperi o mănăstire foarte frumoasă, unde liniștea domnește peste tot. O
mulțime de flori de toate culorile așezate la ferestre întregesc priveliștea superbă și
decorează fațadele chiliilor. Pare a fi un mic colț de rai!

Post New Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *Abonează-te la newsletter !
Descoperă ponturi si oferte de calatorii din toată România. Călătorești mai ieftin dacă ești abonat !