EnglishRomână
Obiectiv turistic

Mănăstirea Văratec Verified

0 / 5

Mănăstirea Văratec

”Cea mai mare mănăstire de maici din România”

Mănăstirea Văratec este o mănăstire ortodoxă de călugărițe situată în satul Văratec din comuna Agapia, județul Neamț.

Este amplasată într-o poiană de la poalele munților, la o distanță de circa 12 km de orașul Târgu Neamț. Văratec este cea mai mare mănăstire de maici din România, având în prezent circa 400 de monahii.

Istoric

Aşezământul a cunoscut o evoluţie foarte rapidă, datorată înmulţirii numărului maicilor, astfel încât după 1790, în documentele epocii comunitatea monahală apare subdenumirea de schit. În anul 1808, în locul bisericii de lemn, prea mică pentru obştea numeroasă, stareța Nazaria (1788-1814) a început construcția unei biserici de piatră, sfințită în 1812.

În timpul Revoluției din 1821, schitul a fost asediat și prădat de către otomani: odoarele au fost furate, iar călugărițele izgonite sau ucise; în acel an, maica Olimpiada s-a refugiat la Mănăstirea Secu.

Văratecul devine mănăstire de sine stătătoare în 1839, printr-un hrisov al domnitorului Mihai Sturza, datat 1839. Obştea mănăstirii număra atunci peste 600 de vieţuitoare, de provenienţă socială și geografică foarte diversă.
În prima jumătate a secolului al XIX-lea au fost ridicate zidurile de incintă, o trapeză de piatră, câteva chilii și turnul-clopotniță cu trei nivele, situat spre est, unde s-a amenajat prin 1840-1850 Paraclisul „Sfântul Nicolae”.

Mănăstirea Văratec a fost afectată de un incendiu în noaptea de 10/11 iunie 1900, arzând atunci cea mai mare parte a chiliilor și acoperișul bisericii mari. După incendiu, s-a refăcut acoperișul bisericii doar cu două turle, turlele de lemn nefiind reconstruite.

De asemenea, s-a construit actualul complex de clădiri din incinta mănăstirii, singurul corp păstrat în forma inițială fiind doar zidul înconjurător, ridicat în perioada 1808-1812. Paraclisul „Sfântul Nicolae” a fost refăcut între anii 1903-1909, fiind pictat de ieromonahul Eftimie Obrocea de la Mănăstirea Ciolanu.

În 1934, la îndemnul mitropolitului Pimen Georgescu al Moldovei, s-a înființat într-o clădire de pe latura sudică a incintei Atelierul „Regina Maria”, unde maicile au lucrat broderii bisericești, covoare și țesături naționale. Începând din 1960, în această clădire s-a amenajat o bogată colecție muzeală.

În anul 1935, în apropiere de absida răsăriteană a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, a fost amplasată statuia în bronz a Saftei Brâncoveanu, realizată de sculptorul Ion Jalea.
Începând din anul 1962 s-au efectuat importante lucrări de consolidare, restaurare și renovare, atât la cele trei biserici, cât și la arhondaric și la alte clădiri ale mănăstirii. Începând din anul 2002, stareță a mănăstirii este maica stavroforă Iosefina Giosanu.

Activitatea social-filantropică a mănăstirii este desfăşurată de maicile şi surorile tinere, prin îngrijirea şi supravegherea permanentă a celor peste 200 de călugăriţe care sunt bolnave, cu vârsta între 60-95 ani.

În anul 2007 s-au încheiat lucrările la brutăria mănăstirii, construită cu osârdia maicilor şi pusă sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae, renumită deja nu numai pentru pâinea sa curată şi sănătoasă, cât şi pentru delicioasele sale produse de panificaţie (plăcinte, brânzoaice, merdenele etc.).
Produsele tradiţionale specifice Mănăstirii Văratec sunt dulceţurile şi siropurile naturale, realizate după reţete tradiţionale şi conform unor metode cunoscute numai de măicuţe.

La 1 septembrie 2013, au fost începute lucrările de restaurare şi reconsolidare a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”. S-a lucarat la restaurarea iconostasului. Cea mai mare parte din vechea pictură nu a mai putut fi salvată.

Arhitectura

Construcția bisericii îmbină elementele stilului vechi moldovenesc cu unele influențe arhitectonice pătrunse în Moldova la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea.

Biserica este zidită în mijlocul incintei, din piatră de râu și cărămidă, cu ziduri foarte groase (de circa 1 m). Este o clădire mare, în formă de cruce, cu spațiul interior împărțit în altar, naos, pronaos și pridvor închis. Inițial, biserica avea patru turle, dar două dintre ele, din lemn, au ars în incendiul din anul 1900 și nu au mai fost reconstruite.

Clopotnița mănăstirii, amplasată la 80 m est de biserică, este o construcție din zid masivă, cu gang de intrare și două etaje de formă pătrată în secțiune. Are acoperișul în formă de mitră arhierescă. La primul etaj se află paraclisul „Sfântul Ierarh Nicolae”. Clopotnița este integrată în corpul de chilii, care se continuă în dreapta și stânga ei, fiind cea mai lungă clădire a mănăstirii.

Pictura

Pictura bisericii a fost realizată în 1841 și refăcută în 1882 de pictorii T. Ioan și D. Iliescu. În anii 1968-1969 pictura interioară a fost restaurată de pictorul Arintiu Avachian și ajutoarele sale D. Guriță, G. Popescu, G. Salagian, cu binecuvântarea Mitropolitului de atunci al Moldovei, Teoctist (viitorul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române între 1986-2007), prin stăruința și osârdia maicii Pelaghia Amilcar, stareță a Mănăstirii Văratec.

Catapeteasma care separă altarul de naos este sculptată în lemn de tisă și este poleită cu aur, fiind o lucrare de o deosebită valoare artistică, executată de Constantin Zugravul în anul 1816, pe cheltuiala logofetesei Elenco Paladi.

Acces

Mănăstirea Văratec este situată într-o mica depresiune, de la poalele munţilor, adăpostită de culmea Dealul Mare, la o altitudine de doar 480 m și se află la o distanță de:

11km de Târgu Neamţ, 34 km de Piatra Neamţ, 67 km de Suceava, 76 km de Gura Humorului,90 km de Bacău.

Acces rutier:

– pe DN15 Bacău -Piatra Neamț, DN15C Piatra Neamț -Băltățești –
stânga DN15G -Văratec -Mănăstirea Văratec;
– pe DN15C Târgu Neamț – Săcălușești – dreapta DN15G – Văratec – Mănăstirea Văratec;
– pe DN15B Poiana Largului – Pipirig – Tg.Neamț, DN15C Tg.Neamț –
Băltățești – dreapta DN15G – Văratec – Mănăstirea Văratec;

Acces feroviar: Cea mai apropiată gară este cea din Târgu Neamț, de unde se pot lua autobuze, curse periodice, către Mănăstirea Văratec.

Pont:

✅ Se găseşte cazare în cadrul mănăstirii, dar şi la pensiunile din apropiere.

Hram‎: ‎Adormirea Maicii Domnului (‎15 august‎)
Ctitor‎: ‎schimonahia Olimpiada
Sfințire 1785

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
05:30 - 16:00 05:30 - 16:00 05:30 - 16:00 05:30 - 16:00 05:30 - 16:00 05:30 - 18:00 07:30 - 04:00
  • Address Sat Văratec, comuna Agapia, jud. Neamţ

Post New Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *Abonează-te la newsletter !
Descoperă ponturi si oferte de calatorii din toată România. Călătorești mai ieftin dacă ești abonat !