EnglishRomână
Obiectiv turistic

Manastirea Vorona

0 / 5

Mănăstirea Vorona

 

Mănăstirea Vorona este o mănăstire ortodoxă de maici din România, situată pe
teritoriul comunei Vorona (județul Botoșani). Ea se află amplasată în mijlocul unei păduri
aflată la o distanță de 2 km de satul Vorona.
Ansamblul Mănăstirii Nașterea Maicii Domnului – Vorona a fost inclus pe Lista
monumentelor istorice din județul Botoșani din anul 2015.

Scurt istoric

Denumirea mănăstirii vine de la pârâul Vorona, consemnat într-o carte domnească din
16 noiembrie 1433. La începutul secolului XVII, câţiva călugări au ridicat o bisericuţă din
lemn cu hramul Naşterea Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu. Peste un secol, familii de
boieri moldoveni ca Liteanu, Jora, Panaite, Balş, Vârnav, Catargi, Basota, Miclescu,
Beldiman, Cananau, Mavrocordat, Donici, Şuţu, Crupenschi, Holban, precum şi
Arhimandritul Rafail, au contribuit la înflorirea Voronei, care a dobândit faimă în istoria
monahismului şi ortodoxiei. Au fost construite două mari biserici din zid şi una mai mică în
cimitir, precum şi Schitul din apropiere, numit Sihăstria Voronei, devenit după 1990 o mare
mănăstire de sine stătătoare. Prin îndemnul şi stăruinţa Mitropolitului Pimen, cu ajutorul
prefecţilor de Botoşani D. Vizanti şi P. Irimescu şi a călugărului Victor Cristescu, stareţ fiind
Arhimandritul Nifon Ioniţa, cele două mari biserici şi întreaga aşezare mănăstirească s-au
îmbunătăţit şi refăcut, zidindu-se chilii noi şi refăcându-se cele vechi. Până în 1968 Vorona a
fost mănăstire pentru călugări, iar din 1968 a devenit mănăstire pentru călugăriţe, în fruntea
obştei fiind rânduită maica Teofana Scânteie, călugăriţă la Mănăstirea Râşca.

Complexul mănăstiresc

 

 

Biserica Adormirea Maicii Domnului

Biserica Adormirea Maicii Domnului; are formă poligonal circulară, acoperișul
prezentând trei turle octogonale în formă de bulb de ceapă. Este construită din zid de
cărămidă, cu absida răsăriteană semicirculară și cu absidele laterale semicirculare în interior.
Edificiul este compartimentat în pronaos, naos și altar și nu are pridvor.

Biserica nu a fost pictată niciodată în următorii 200 de ani. Catapeteasma bisericii este
sculptată în lemn de tisă și pictată în stil neoclasic de schimonahul Vladimir Machedon

 

Biserica Nașterea Maicii Domnului

Biserica Nașterea Maicii Domnului este o construcție de plan triconc (în stilul
bisericilor moldovenești), cu abside semicirculare, având trei turle de lemn în stil rusesc, cu
formă de bulb de ceapă. Este construită din piatră și cărămidă, cu absida răsăriteană
semicirculară și cu absidele laterale semicirculare în interior. Edificiul este compartimentat în
pridvor închis, pronaos, naos și altar. În partea de sud a altarului se află un diaconic-
veșmântar. În anul 1854 s-a realizat un amvon frumos sculptat cu cheltuiala vornicesei Profira Crăstescu.

Biserica Sf. Ierarh Nicolae

Biserica Sf. Ierarh Nicolae este o construcție de plan triconc (în stilul bisericilor
moldovenești), cu o turlă clopotniță deasupra pridvorului. Edificiul nu este pictat nici în
interior și nici în exterior. Catapeteasma bisericii este sculptată în lemn de tisă în stil baroc și
pictată în stil neoclasic de schimonahul Vladimir Machedon.

Alte clădiri

În partea de vest a incintei se află turnul clopotniță, cu două etaje și cu acoperiș în
formă de mitră arhierească. Intrarea în sansamblu se face printr-un gang aflat în stânga
clopotniței. În stânga și în dreapta clopotniței sunt clădiri pentru chilii cu cerdacuri susținute
de stâlpi din lemn în partea sudică și de coloane din zid în partea nordică.
În partea de est a incintei se află mai multe clădiri cu scop administrativ: stăreția (care
are la parter ateliere, iar la etaj chilii), sala de protocol pentru primirea oaspeților și o clădire pentru chilii.

Mai este păstrată o casă mică în care a viețuit ca frate în 1929-1931 viitorul patriarh
Teoctist Arăpașu. În anul 2005 pe peretele casei a fost amplasată o placă de marmură cu următoarea inscripție: În această chilie a mănăstirii Vorona a viețuit, între anii 1929-1931,
ca frate de mănăstire, Prea Fericitul Părinte TEOCTIST, patriarhul României. 2005

 

Pont:

 Asezata undeva in marginea padurilor, oaza de liniste te intampina chiar de la primii
pasi pe care ii faci in interiorul complexului. Pacea sufleteasca este la ea acasa in acest
loc, armonia in care biserica se contopeste cu natura te va coplesi.

Post New Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *Abonează-te la newsletter !
Descoperă ponturi si oferte de calatorii din toată România. Călătorești mai ieftin dacă ești abonat !