EnglishRomână
Obiectiv turistic

Pestera Grohot

0 / 5

DESCRIERE

 

Această peșteră se află pe versanții de pe partea dreaptă a Cheilor Ribicioarei, pe teritoriul comunei Bulzeștii de Sus (jud. Hunedoara), din Masivul Grohot, aparţinător de Munţii Metaliferi ai Apusenilor.

 

 

Cu sute de ani în urmă, ne in­for­mea­ză reporterul ancestral, în satul Grohot ar fi trăit un bărbat tânăr, pe nume Vicu. Blestemat de nevastă-sa, el cade vic­timă unor forţe oculte care îl transportă şi îl obligă să trăiască şapte ani de-a rândul în întunericul unei peşteri. Re­întors acasă, nevasta îl primeşte cu duş­mănie, îl supune la munci umili­toa­re. Amărât, deznădăjduit, Vicu re­vi­ne în peşteră, unde îşi sfârşeşte zilele.

Ce ne relevă inventarul arheologic al peş­terii? Remarcabil este în primul rând faptul că în galeria de la intrare, pe peretele din sud, se află incizate de­se­ne de un caracter aparte, unice, cum spu­neam, în arta rupestră din ţara noas­tră. Este vorba de aproximativ 12 cer­curi, incizate probabil cu un instrument de silex sau de fier bine ascuţit, în fapt cu un soi de compas primitiv. În in­teriorul, sau în afara lor sunt prezentate motive vegetale (copac schematizat), păsări şi motive cruciforme, sau poa­te chiar motive umane schematizate. În ceea ce priveşte scheletul, acesta a fost găsit în poziţie chircită şi în­con­jurat de bolovani, întregul mo­r­mânt astfel delimitat fiind orientat pe di­recţie est-vest. La capătul craniului, aco­perit parţial de argilă şi guană, a mai fost identificată o vatră de foc cu ur­me de cenuşă şi cărbune. Este posibil, sunt de părere arheologii, ca ga­leria să fi avut odinioară o comunicare spre pârăul Ribicioara, deoarece prin­tre grohotişurile acumulate în exte­rior, pătrund acum rădăcini de plante şi chiar o rază firavă de lumină.

Ur­mele pământeşti ale misteriosului per­sonaj (Vicu din legenda po­me­ni­tă?!) au fost supuse unei temeinice cer­cetări antropometrice de către un grup de specialişti, alcătuit din an­tro­pologii Irina şi dr Cantemir Rîşcuţia şi dr Lucia Păltănea. Din păcate, datarea scheletului prin cronometrie absolută (nuclizi radioactivi) nu s-a putut face cu precizie nici până în prezent. În­cer­că­rile repetate întreprinse de un arheolog american, vizitator al ţării noastre, precum şi cele executate de specialişti au­tohtoni s-au dovedit infructuoase şi neplauzibile. Dar cercetările continuă. Sub raport antropologic, au fost utili­za­te peste 80 de criterii oseometrice nu­mai pentru precizarea se­xului. S-a stabilit în cele din urmă că este vorba de un bărbat de 20-25 de ani cu o structură gracilă (constituţie de­li­cată, mo­tiv pentru care stabilirea se­xului s-a fă­cut cu multă dificultate), care a fost adus şi înmormântat aici conform unui ritual funerar paşnic şi nu aruncat prin gura avenului

Post New Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *Abonează-te la newsletter !
Descoperă ponturi si oferte de calatorii din toată România. Călătorești mai ieftin dacă ești abonat !