EnglishRomână
Obiectiv turistic

Pestera Pucioasa

0 / 5

DESPRE

 

 

Peşterea Pucioasa nu s-​a for­mat pe cale nat­u­rală, în tre­cut avea des­ti­naţia de mină de sulf. În tim­pul rev­oluţiei din anii 184849 aici au exploatat com­po­nen­tul nece­sar preparării pra­fu­lui de puşcă. În zilele noas­tre peştera funcţionează ca mofetă, pereţii fiind acoper­iţi de un strat de sulf, care în ace­laşi timp arată şi gradul de sat­u­raţie al sul­fu­lui. Unde începe linia gal­benă, se ter­mină viaţa. Com­po­nen­tele gazelor care se evap­oră, intră în sis­temul vas­cu­lar prin pielea omu­lui având un efect cura­tiv, motiv pen­tru care peşterea Pucioasa din Turia este una din­tre cele mai cunos­cute mofete din ţară. Pe pereţii săi se gãs­esc picã­turi de “vit­riol” care au fost şi sunt şi azi folosite de oameni pen­tru tãmã­duirea si vin­de­carea ale afecţi­u­nilor ochilor. “Alţii….sunt cu întreg cor­pul în aburii sul­fu­raţi, ţinându-​şi capul peste nivelul aces­tuia, îşi expun cor­pul pe o perioadă mai îndelun­gată la o sen­za­ţie volup­toasă de încălzire, care vin­decă şi cele mai grave cazuri de reuma­tisme şi răceli….”. Şi în prezent putem observa femei şi băr­baţi bătrâni urcând dealul abrupt, cu spatele cocoşat, respirând cu greu­tate, pen­tru ca odată ajunşi în peşteră şi stând pe bancă să-​şi trateze durerile. Odată ajunşi în peşteră, sân­gele cir­culă mai rapid, ochii sclipesc şi apar poveştile ştren­gare din trecut.

 

Cunoscută drept peştera sinugicaşilor Pşetar Puturosu se poate vizita încă de acum peste 100 de ani. Are însă şi un renume sumbru. Mai este cunoscută ca şi peştera sinucigaşilor, iar localnicii spun că este blestemată. Se spune că aici veneau oamenii care vroiau să-şi pună capăt zilelor. Se întindeau în peşteră şi aşteptau ca emanaţiile de gaze să îi ucide. Câte sinucideri au fost nimeni nu ştie, dar se spune că au fost sute. Amatorii de paranormal spun că zona este bântuită şi acum de stafiile sinucigaşilor. „Toată lumea din zonă ştie că grota mai este numită şi peştera sinucigaşilor. Se spune că aici şi-au pus capăt zilelor oameni foarte bolnavi, dezamăgiţi în dragoste sau care au rămas săraci lipiţi în timpul recesiunii din perioada interbelică“, mai spune muzeograful

După primul război mondial medicii au început să-i recunoască proprietăţile terapeutice. Şi astăzi mulţi dintre vizitatorii grotei Puturosu vin aici în scopt medical. Terapia cu sulf are efecte terapeutice mai ales în bolile cardiovasculare şi de natură reumatică, dar este un tratament natural eficient şi împotriva alergiilor şi bolilor de piele

Aceasta are o lungime de 14 metri şi este renumită atât în domeniul geografic cât şi în cel balneologic. Datorită faptului că din scorbura se  volatilizează cam 2000 m3 de dioxid de carbon aproape curat pe zi, Peştera Pucioasa depăşeşte renumita peşteră a vestului: peştera Câinelui din Napoli.

 

Post New Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *Abonează-te la newsletter !
Descoperă ponturi si oferte de calatorii din toată România. Călătorești mai ieftin dacă ești abonat !